RT & RW

DAFTAR NAMA
KETUA RT/RW DESA DEMPEL
TAHUN 2019
NO NAMA JABATAN ALAMAT KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 DARIMIN KETUA RT.01 DUSUN PONDOK
2 NARI KETUA RT.02 DUSUN PONDOK
3 SANGGROK KETUA RT.03 DUSUN PONDOK
4 WAHYUDI KETUA RT.04 DUSUN PONDOK
5 MOBIN KETUA RT.05 DUSUN PONDOK
6 NURYADI KETUA RW.01 DUSUN PONDOK
7 SASTRO PRAYITNO KETUA RT.01 DUSUN LIMBEREJO
8 ISMAN KETUA RT.02 DUSUN LIMBEREJO
9 SUNARDI KETUA RT.03 DUSUN LIMBEREJO
10 AHMADI KETUA RT.04 DUSUN LIMBEREJO
11 NURYADI KETUA RT.05 DUSUN LIMBEREJO
12 SUGIYANTO KETUA RT.06 DUSUN LIMBEREJO
13 DARJO KETUA RW.02 DUSUN LIMBEREJO
14 PARJI KETUA RT.01 DUSUN DEMPEL
15 SISWADI KETUA RT.02 DUSUN DEMPEL
16 PRIYO KETUA RT.03 DUSUN DEMPEL
17 MUSLIKAN KETUA RT.04 DUSUN DEMPEL
18 ZUBAIDI KETUA RT.05 DUSUN DEMPEL
19 YAHMAN KETUA RT.06 DUSUN DEMPEL
20 ENDRO KETUA RT.07 DUSUN DEMPEL
21 NURSODIK KETUA RT.08 DUSUN DEMPEL
22 SUKUR KETUA RT.09 DUSUN DEMPEL
23 H.NURMIN KETUA RW.03 DUSUN DEMPEL