PENDIDIKAN

Tempat Pendidikan Desa Dempel ada 2 PAUD,3 TK DARMAWANITA, 2 Sekolah Dasar dan 2 Madin

PAUD

  1. PAUD Kelompok Bermain AL HUDA
  2. PAUD Kelompok Bermain MULIA UTAMA

TK DARMAWANITA

  1. TK DARMAWANITA  I
  2. TK DARMAWANITA II
  3. TK DARMAWANITA III

Sekolah Dasar Negri

1.SD N DEMPEL I                                                                                                                                                                                             Terletak di sebidang tanah milik desa yang beralamatkan Dusun Limberejo RT 05 RW 02 Desa Dempel

2.SD N DEMPEL II                                                                                                                                                                                            Terletak di sebidang tanah milik desa yang beralamatkan Dusun Dempel RT 01 RW 03 Desa Dempel

Madin

  1. MADIN NURUL HUDA                                                                                                                                                                  Terletak di sebidang tanah wakaf yang beralamatkan Dusun Pondok RT 05 RW 02 Desa Dempel
  2. MADIN DARUL ILMI                                                                                                                                                                   Terletak di sebidang tanah wakaf yang beralamatkan Dusun Dempel RT 06 RW 03 Desa Dempel