Jumlah penduduk

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KARANGRAYUNG
DESA/KELURAHAN DEMPEL
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Tgl. 07-05-2019
NO RW  :    001
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RT. 001  109,  142,  251,
2 RT. 002  92,  93,  185,
3 RT. 003  80,  73,  153,
4 RT. 004  149,  121,  270,
5 RT. 005  109,  130,  239,
 JUMLAH  RW :  001  539,  559, 1 098,
NO RW  :    002
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
6 RT. 001  73,  74,  147,
7 RT. 002  80,  72,  152,
8 RT. 003  80,  78,  158,
9 RT. 004  84,  87,  171,
10 RT. 005  83,  94,  177,
11 RT. 006  109,  112,  221,
 JUMLAH  RW :  002  509,  517, 1 026,
NO RW  :    003
NO NO RT LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
12 RT. 001  113,  110,  223,
13 RT. 002  90,  80,  170,
14 RT. 003  116,  128,  244,
15 RT. 004  91,  80,  171,
16 RT. 005  79,  89,  168,
17 RT. 006  70,  65,  135,
18 RT. 007  79,  78,  157,
19 RT. 008  70,  80,  150,
20 RT. 009  87,  100,  187,
 JUMLAH  RW :  003  795,  810, 1 605,
 JUMLAH  TOTAL 1 843, 1 886, 3 729,
Tgl. Cetak
SMARD 7/05/2019 1:29:17 PM Halaman 1 dari 1